hello – annyeong – bonjour

Posts tagged ‘sunda’

Harkos

Poe isuk keneh, cuaca ge masih keneh sejuk. Panon poe teu acan kaluar sautuhna, masih keneh nyumput di sela-sela awan. Abdi mapah ka kelas, teu disangka ti kajauhan aya jalmi anu ngajieun hate abdi dag dig dug ku sabab kamari abdi dijajapkeun uih ka imah nganggo motor. Bumi abdi sareng bumina teh padeukeut. Teu lila abdi geus padeukeut ka eta jalma. Teu disangka…..

“Eh Mun, tumben isuk keneh tos dongkap ka sakola.”

“Eh Man, enya. Apan Bapa teh angkat isuk keneh jadi sakalian ngajajapkeun abdi.” Jawab abdi sabari isin tea.

“Oh, mangga atuh. Ti payun nya.”

“Enya. Eh engke bade uih bareng deui moal?”

“Oh, hayu atuh. Balik sakola diantos di payun nya.”

“Enya. Hatur nuhun.”

Saatos kitu, abdi neruskeun mapah ka kelas. Oh nya, abdi teh beda kelas sareng Maman. Abdi mah kelas X-I lamun Maman kelas X-G. Hate abdi bungah pisan pas Maman nga-enya keun yen dugi sakola, abdi uih bareng Maman deui. Poe ieu, abdi sumanget pisan sakola.

Teu karasa, geus balik sakola deui. Di payun, abdi ningali Maman tos nungguan abdi sareng motorna.

“Hayu atuh.” ceuk Maman.

Abdi teu ngajawab, ngan sura seuri sorangan sabari naek ka motor.

“Oh enya Mun, mun engke di jalan sieun labuh, cepengan weh ka jaket abdi. Bisi kunanaon.”

Abdi ngan ngangguk-ngangguk, sabari dina jero hate mah ngarasa bungaah pisan.

Tiba-tiba di tengah jalan motor teh eureun.

“Kunaon eureun Man?”

“Kieu Mun, hoyong teu eureun hula sakedap di tukang baso. Aya nu rek abdi omongkeun. Engke abdi traktir baso samangkok. Kumaha?”

“Mmm..hayu wae. Tapi bener nya, ditraktir.”

“Enya.”

Deui-deui hate abdi ngarasa bungah. Dina jero hate, abdi ngaduga pasti rek nembak. pasti rek nembak.

Teu lila, abdi sareng Maman tos calik di tukang baso. Saatos mesen baso 2 mangkok, abdi ngingetkeun Maman yen tadi aya nu bade diomongkeun.

“Eh Man, ceunah tadi aya nu bade diomonkeun. Naon eta teh?”

“Kieu Mun, abdi teh bade ngomong tapi isin.”

“Teu kudu isin atuh Man, jiga ka saha wae.” Abdi teu sabar nungguan jawaban Maman.

“Mun, sabenerna….”

Nya, ngomong atuh Man, ngomong. Abdi teu sabar.

“Abdi teh bingung, kumaha ngutarakeun perasaan abdi ka awewe anu diresep ku abdi.”

“Emangna, saha awewe anu diresep teh?” Abdi ngarasa harkos.

“Eta, babaturan sakelas Mumun anu namina Mimin.”

Abdi langsung ngarasa hate abdi coplok. Abdi tou teu gaduh harepan deui. Salila ieu, abdi salah nganggep lamun Maman teh resep ka abdi. Ta[i nyatanya heunteu. Abdi ceurik dina jero hate. Jadina, abdi neangan alesan pikeun balik buru-buru.

“Eh Man, hapunten nya. Abdi buru-buru ku sabab aya perlu sareng Mamah. Abdi tiasa uih sorangan, Maman teu kudu ngajajapkeun abdi.”

“Oo..nya atos atuh. Teu kunanaon da. Hati-hati nya!”

“Ti payun nya, Maman.”

Abdi buru-buru uih ka bumi. Di kamar abdi ceurik. Tapi akhirna, abdi kudu narima ieu kenyataan.

Abdi salah ti awal. Kuduna, abdi tong ngarasa kegeeran heula. Selama ieu, ternyata Maman resep ka awewe lain, lain resep ka abdi. Abdi kuduna tong loba ngaharep ka Maman. Masih loba keneh lalaki lain anu bageur kawas Maman. Mulai poe ieu, abdi kudu mohokeun Maman.

credit to : adindart.wordpress.com

Advertisements